Polityka prywatności

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego z afiliacją, dostępnego pod adresem www.modsy.pl, w tym korzystającego z narzędzia Google Analytics.
 2. Administrator danych osobowych (dalej: „Administrator”) w ramach Serwisu jest Awangarda – modsy.pl

§ 2. Dane osobowe

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz celów związanych z prowadzeniem działalności afiliacyjnej.
 2. Podczas korzystania z Serwisu, mogą być zbierane następujące dane osobowe: adres IP, przeglądarka internetowa, system operacyjny, czas wizyty, odwiedzone podstrony oraz inne informacje zbierane za pośrednictwem narzędzia Google Analytics.

§ 3. Cel przetwarzania danych

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu analizy zachowań Użytkowników na Stronie oraz doskonalenia jakości oferowanych usług.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są również do celów marketingowych, w tym prowadzenia działań promocyjnych i afiliacyjnych.

§ 4. Podmioty trzecie

 1. Administrator może przekazywać dane osobowe Użytkowników podmiotom trzecim, w tym dostawcom narzędzi analitycznych (np. Google Analytics), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Podmioty trzecie, z którymi współpracuje Administrator, zobowiązane są do zachowania odpowiednich standardów bezpieczeństwa danych osobowych.

§ 5. Prawa Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.

§ 6. Zgoda Użytkownika

 1. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
 2. Użytkownik ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie poprzez kontakt z Administratorem: redakcja@modsy.pl

§ 7. Zmiany Polityki Prywatności

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu ich na Stronie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do regularnego zapoznawania się z treścią Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności przyjęta dnia 08.08.2023